Yearly Archives: 2017

Hvordan løser Østre Toten organiseringen av helsesøstertjenesten? Et godt eksempel.

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Hvordan løser Østre Toten organiseringen av helsesøstertjenesten? Et godt eksempel.

Guro Grindvoll Jensen er ledende helsesøster i Østre Toten kommune som er pilotkommune i prosjektet. Hun forteller at invitasjonen om å bli med i...   Les mer..

Tiltaks- og kontrollskolene ble tilfeldig trukket

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Tiltaks- og kontrollskolene ble tilfeldig trukket

Skolene har nå blitt trukket ut tilfeldig til å delta som enten tiltaksskole eller kontrollskole i prosjektet. Hva innebærer dette? Stratifisert randomisering Den 1....   Les mer..

Prosjektseminar i Oslo 11.-12. januar 2018

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Prosjektseminar i Oslo 11.-12. januar 2018

11.-12.januar 2018 samlast alle skular og skulehelsetenester frå dei 14 kommunane i prosjektet til eit stor prosjektseminar i Oslo. Seminaret vil markere den formelle...   Les mer..

Prosjektmanual

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Prosjektmanual

Skulane som deltek i prosjektet vil ha helsesøster oftare til stades enn dei andre skulane i same kommune. Den ekstra ressursen skal nyttast til...   Les mer..

Veileder med ideer til praktisk samarbeid om gode psykososiale miljø

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Veileder med ideer til praktisk samarbeid om gode psykososiale miljø

Snart kommer veilederen som skal danne en felles referanse for samarbeidet mellom helsesøstrene og de skoleansatte ved tiltakskolene. Det systemrettede og strukturerte samarbeidet har...   Les mer..

HVORDAN KAN HELSESØSTERRESSURSEN ORGANISERES?

Nyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for HVORDAN KAN HELSESØSTERRESSURSEN ORGANISERES?

I forberedelsene til prosjektet har vi pratet med skolehelsetjenesten i Eidsvoll og Østre Toten om hvordan ressursen kan organiseres. Det finnes flere gode løsninger på dette og det er viktig å formidle at kommunen har relativt stor frihet i utformingen.

ØKONOMI OG KONTRAKT

Nyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for ØKONOMI OG KONTRAKT

I forbindelse med gjennomføringen av prosjektet vil kommunen motta totalt kroner 800 000 i løpet av toårsperiode. I dette beløpet inngår dekning tilsvarende en økning i 50 prosent helsesøsterressurs, samt dekning av alle reisekostnader for involverte i prosjektet.

HVILKE SKOLER FÅR ØKT RESSURS?

Nyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for HVILKE SKOLER FÅR ØKT RESSURS?

Både skolehelsetjeneste, skoleeier og skolene har behov for en raskest mulig avklaring angående hvilke skoler i kommunen som vil være tiltaksskoler. Vi vil gjøre vårt ytterste for at dere får beskjed om dette innen 1. september 2017. Slik får skolehelsetjenesten og skolene best mulig tid til forberedelser.

VI VIL MØTE DERE!

Nyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for VI VIL MØTE DERE!

Kommunene vil motta kontrakt for deltakelse i prosjektet i løpet av juni. I den forbindelse ønsker vi å møte så mange av de deltakende kommunene som mulig. Dette for å avklare spørsmål, og ikke minst, bli kjent!

KONSEPTUELL PILOT

Nyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for KONSEPTUELL PILOT

Som en forberedelse til oppstart av tiltaket i kommunene arbeider vi for tiden med å gjennomføre en konseptuell pilot. Dette gjøres i samarbeid med Østre-Toten kommune og Eidsvoll kommune. To møter er gjennomført. Dette har til nå vist seg å være svært nyttig for å gi oss innspill og forklaringer som får betydning for den faktiske gjennomføringen av prosjektet.

© 2017 NIFU