Monthly Archives: juni 2017

HVORDAN KAN HELSESØSTERRESSURSEN ORGANISERES?

Nyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for HVORDAN KAN HELSESØSTERRESSURSEN ORGANISERES?

I forberedelsene til prosjektet har vi pratet med skolehelsetjenesten i Eidsvoll og Østre Toten om hvordan ressursen kan organiseres. Det finnes flere gode løsninger på dette og det er viktig å formidle at kommunen har relativt stor frihet i utformingen.

ØKONOMI OG KONTRAKT

Nyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for ØKONOMI OG KONTRAKT

I forbindelse med gjennomføringen av prosjektet vil kommunen motta totalt kroner 800 000 i løpet av toårsperiode. I dette beløpet inngår dekning tilsvarende en økning i 50 prosent helsesøsterressurs, samt dekning av alle reisekostnader for involverte i prosjektet.

HVILKE SKOLER FÅR ØKT RESSURS?

Nyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for HVILKE SKOLER FÅR ØKT RESSURS?

Både skolehelsetjeneste, skoleeier og skolene har behov for en raskest mulig avklaring angående hvilke skoler i kommunen som vil være tiltaksskoler. Vi vil gjøre vårt ytterste for at dere får beskjed om dette innen 1. september 2017. Slik får skolehelsetjenesten og skolene best mulig tid til forberedelser.

VI VIL MØTE DERE!

Nyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for VI VIL MØTE DERE!

Kommunene vil motta kontrakt for deltakelse i prosjektet i løpet av juni. I den forbindelse ønsker vi å møte så mange av de deltakende kommunene som mulig. Dette for å avklare spørsmål, og ikke minst, bli kjent!

KONSEPTUELL PILOT

Nyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for KONSEPTUELL PILOT

Som en forberedelse til oppstart av tiltaket i kommunene arbeider vi for tiden med å gjennomføre en konseptuell pilot. Dette gjøres i samarbeid med Østre-Toten kommune og Eidsvoll kommune. To møter er gjennomført. Dette har til nå vist seg å være svært nyttig for å gi oss innspill og forklaringer som får betydning for den faktiske gjennomføringen av prosjektet.

NYHETSBREV OG HJEMMESIDE

Nyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for NYHETSBREV OG HJEMMESIDE

Vi gleder oss over at prosjektet nå er i gang og ser frem til samarbeidet med dere. Pilotering foregår for tiden med god hjelp fra Østre Toten og Eidsvoll kommune og i dette arbeidet ser vi at et viktig element for en vellykket gjennomføring er god kommunikasjon og informasjon. Nyhetsbrev og hjemmeside blir viktige kanaler fremover.

DATAINNSAMLING FRA KOMMUNENE

Nyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for DATAINNSAMLING FRA KOMMUNENE

I forbindelse med randomiseringen av skoler og gjennomføringen av prosjektet har vi behov for noe informasjon og dokumentasjon akkurat nå i oppstartsfasen. Dette for at kommunen skal få vite hvilke skoler som blir plukket ut i prosjektet.

KONTAKTPERSON OG REFERANSEGRUPPE

Nyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for KONTAKTPERSON OG REFERANSEGRUPPE

I forbindelse med gjennomføringen av prosjektet har vi behov for at kommunene oppnevner en kontaktperson. Vi vil gjerne invitere denne personen til å også delta i prosjektets referansegruppe. Dette fordi vi ønsker at alle kommuner skal blir hørt både i forarbeidet og gjennomføringen av prosjektet.

HVEM ER FORSKERNE?

Nyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for HVEM ER FORSKERNE?

Hvem er egentlig forskerne og hvilke institusjoner inngår? Prosjektet utføres som et samarbeidsprosjekt mellom NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Folkehelseinstituttet.

© 2017 NIFU