Nyheter for kommunene

DATAINNSAMLING FRA KOMMUNENE

Nyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for DATAINNSAMLING FRA KOMMUNENE

I forbindelse med randomiseringen av skoler og gjennomføringen av prosjektet har vi behov for noe informasjon og dokumentasjon akkurat nå i oppstartsfasen. Dette for at kommunen skal få vite hvilke skoler som blir plukket ut i prosjektet.

KONTAKTPERSON OG REFERANSEGRUPPE

Nyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for KONTAKTPERSON OG REFERANSEGRUPPE

I forbindelse med gjennomføringen av prosjektet har vi behov for at kommunene oppnevner en kontaktperson. Vi vil gjerne invitere denne personen til å også delta i prosjektets referansegruppe. Dette fordi vi ønsker at alle kommuner skal blir hørt både i forarbeidet og gjennomføringen av prosjektet.

HVEM ER FORSKERNE?

Nyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for HVEM ER FORSKERNE?

Hvem er egentlig forskerne og hvilke institusjoner inngår? Prosjektet utføres som et samarbeidsprosjekt mellom NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Folkehelseinstituttet.

© 2017 NIFU