Hvordan løser Østre Toten organiseringen av helsesøstertjenesten? Et godt eksempel.

Guro Grindvoll Jensen er ledende helsesøster i Østre Toten kommune som er pilotkommune i prosjektet. Hun forteller at invitasjonen om å bli med i prosjektet Et lag rundt eleven ble godt tatt imot i kommunens helsestasjonstjeneste som ønsket å få økt fokus på skolehelsetjenesten.

Helsedirektoratets tilskuddsordning for å øke helsesøsterdekningen har ført til større konkurranse om helsesøsterkompetansen, ettersom mange kommuner har fått nye stillinger. Østre Toten var heldig som hadde helsesøster som allerede var ansatt i 50 % stilling som søkte på utlysningen som prosjekthelsesøster.

Guro har tenkt to mulige løsninger på hvordan organisere prosjektressursen i Østre Toten. En mulighet er at prosjekthelsesøsteren bidrar på alle de fire tiltaksskolene og går oppå de helsesøstrene som allerede er der fra før. En annen løsning er å øke timene til helsesøstrene som allerede er på tiltaksskolene. Da kan 50 % prosjektressursen gå til å avlaste disse helsesøstrenes andre arbeidsoppgaver ifht helsestasjon for sped-og småbarn, slik at de får frigjort tid til å være mer på tiltaksskolene.

-Den sistnevnte løsningen tror vi er med i tråd med prosjektet og vil gi bedre muligheter for systemrettet arbeid og strukturert samarbeid med skolene. Det vil innebære noen omrokkeringer internt, men det får vi til!


Fraværsdata

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Fraværsdata

Et viktig mål med prosjektet er å undersøke betydningen av en økt helsesøsterressurs for elevenes fravær. Vi minner derfor om at vi trenger fraværsdata...   Les mer..

Spørreundersøkelser

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Spørreundersøkelser

I tillegg til å undersøke hvorvidt økt helsesøsterressurs har innvirkning på elevenes læringsmiljø og læringsresultater, er det svært viktig for forskerne å studere hvordan...   Les mer..

Hold av datoen: workshop 2019

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Hold av datoen: workshop 2019

Vi inviterer til ny workshop og erfaringsdeling i Oslo 17. og 18. januar 2019. Det er ønskelig at både skolehelsetjenesten og skolene er representert....   Les mer..

Ekstra helsesøsterressurs i sommer

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Ekstra helsesøsterressurs i sommer

Mens elevene har sommerferie kommer vi ikke til å sende ut tidsregistreringsskjema til helsesøstre. Under ferien kan den ekstra helsesøsterressursen brukes til relevant planleggingsarbeid...   Les mer..

Elevundersøkelsen

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Elevundersøkelsen

Vårens Elevundersøkelse er gjennomført. Det er helt sentralt for prosjektet at både tiltaksskolene og kontrollskolene i kommunen gjennomfører denne både høst og vår videre...   Les mer..

Feltarbeid i utvalde kommunar

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Feltarbeid i utvalde kommunar

I løpet av mai månad vil prosjektgruppa gjennomføre feltarbeid i tre kommunar som deltek i prosjektet. I kvar av kommunane vil det verta gjennomført...   Les mer..

Helsesøsterdekningsskjema

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Helsesøsterdekningsskjema

Helsesøsterdekningsskjema er en oversikt i Excel-format som viser hvor stor helsesøsterdekning skolene i en kommune har. Alle deltagende kommuner har sendt inn helsesøsterdekningsskjema for...   Les mer..

Elevundersøkelsen vår 2018

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Elevundersøkelsen vår 2018

Elevundersøkelsen skal gjennomføres på 5., 6. og 7. trinn både høst og vår under prosjektperioden. Vi ber om at dere venter med å gjennomføre...   Les mer..

© 2017 NIFU