Prosjektmedarbeidere

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet utføres som et samarbeidsprosjekt mellom NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Folkehelseinstituttet. Fra hver av disse institusjonene er det oppnevnt en ansvarlig prosjektleder og en assisterende prosjektleder som sammen utgjør til sammen prosjektledelsen. I det følgende presenteres disse.

Roger Andre Federici

Roger Andre Federici Prosjektleder NIFU

NIFU

Roger Andre Federici er pedagog og forskningsleder for forskningsområdet Studier av grunnopplæringen ved NIFU. Han har en doktorgrad i pedagogisk psykologi. Før han startet på NIFU arbeidet han som professor ved NTNU (pedagogisk institutt) og som seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning.

Martin Flatø

Martin Flatø Assisterende prosjektleder NIFU

NIFU

Martin Flatø har ph.d. i demografi og mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, og jobber i prosjektet med å tallfeste effekter av tiltaket og å analyse registerdata. Han har tidligere jobbet med mange forskjellige forskningsprosjekter som bruker statistiske metoder, fra barn og kvinners levekår i Afrika til beregning av videregående skolers bidrag til læring i Norge. I tillegg har han bred undervisningserfaring.

Karin Vaagland

Karin Vaagland Administrativ koordinator

NIFU

Karin Vaagland har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og er prosjektassistent ved NIFU. Hun har erfaring fra forskningsadministrasjon og formidling fra Senter for grunnforskning, og som seminarleder for kvantitativ metode ved Universitetet i Oslo. Som administrativ koordinator for Et lag rundt eleven vil hun holde tett kontakt med samarbeidskommunene, skrive møtereferat og bidra i datainnsamlingen.

Arnfinn Helleve

Arnfinn Helleve Prosjektleder FHI

FHI

Arnfinn Helleve er sosiolog og har doktorgrad i samfunnsmedisin fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet med helsefremmende skoler og skolebaserte tiltak i Tanzania og Sør-Afrika. I perioden 2010-2016 arbeidet han i folkehelseavdelingen i Helsedirektoratet. Helleve har siden 2016 vært tilsatt som forsker ved FHI, avdeling for helse og ulikhet, i den nye satsing for forskning på folkehelstiltak ved instituttet.

Lars Edvin Bru

Lars Edvin Bru Prosjektleder LMS

LMS

Lars Edvin Bru er utdannet lærer, har embetsstudie i pedagogikk med pedagogisk psykologisk spesialisering fra Universitetet i Oslo og en doktorgrad innenfor helsepsykologi fra Universitetet i Bergen. Han har siden 2002 vært professor ved Læringsmiljøsenteret, tidligere Senter for atferdsforskning. Han har i flere år vært leder for én av forskningsgruppene ved senteret og er i dag leder for programområdet for forskning «Læringsmiljø og psykisk helse».

Unni Vere Midthassel

Unni Vere Midthassel Assisterende prosjektleder LMS

LMS

Unni Vere Midthassel er utdannet lærer med hovedfag i spesialpedagogikk og en doktorgrad om læreres involvering i utviklingsarbeid fra Psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Hun har gjennom mange år vært involvert i intervensjoner i skoler både gjennom ledelse av praktisk arbeid, veiledning av skoler og også gjennom forskning. Hun har særlig vært opptatt av implementeringsarbeid og forskning knyttet til gjennomføring og forståelse av implementeringsprosessen.

© 2017 NIFU