Veileder med ideer til praktisk samarbeid om gode psykososiale miljø

Snart kommer veilederen som skal danne en felles referanse for samarbeidet mellom helsesøstrene og de skoleansatte ved tiltakskolene.

Det systemrettede og strukturerte samarbeidet har to viktige føringer: Kapittel 9A i Opplæringsloven og Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Basert på disse føringene er fokuset i samarbeidet et trygt, godt og helsefremmende læringsmiljø for alle elever. I dette prosjektet skal det være en særlig innsats for elever på i 5-7 klassetrinn.

Den faglige basisen i veilederen er lagt på det psykososiale læringsmiljøet i klassen. Relasjoner, ledelse, kultur for læring og samarbeid mellom skole og foreldre, er sentrale faktorer i miljøer som legger til rette for elevers læring og utvikling.

Veilederen peker på forhold som er viktige for elevers deltakelse i fellesskapet og forhold som utfordrer læringsmiljøet. Dermed er grunnlaget lagt i klasserommet, før vi løfter blikket mot de voksne og peker på skoleledelse, fellesorientering i kollegiet og tverrfaglig samarbeid.

Veilederen avslutter med forslag til skoleomfattende samarbeidstiltak og tiltak særlig rettet mot 5-7 klassetrinn.

Det er mange nyttige lenker underveis i veilederen, og vi avslutter med en samling lenker og en referanseliste over nyttig fagstoff.

Vi håper at denne veilederen vil bli diskutert i samarbeidsmøter på skolene og at helsesøstre og skoleansatte sammen kan få ideer til gode tiltak tilpasset den enkelte skoles utfordringer.


Feltarbeid i utvalde kommunar

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Feltarbeid i utvalde kommunar

I løpet av mai månad vil prosjektgruppa gjennomføre feltarbeid i tre kommunar som deltek i prosjektet. I kvar av kommunane vil det verta gjennomført...   Les mer..

Helsesøsterdekningsskjema

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Helsesøsterdekningsskjema

Helsesøsterdekningsskjema er en oversikt i Excel-format som viser hvor stor helsesøsterdekning skolene i en kommune har. Alle deltagende kommuner har sendt inn helsesøsterdekningsskjema for...   Les mer..

Elevundersøkelsen vår 2018

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Elevundersøkelsen vår 2018

Elevundersøkelsen skal gjennomføres på 5., 6. og 7. trinn både høst og vår under prosjektperioden. Vi ber om at dere venter med å gjennomføre...   Les mer..

Workshop i Oslo

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Workshop i Oslo

Den 11. januar ble Et lag rundt eleven sin to-dagers workshop åpnet ved Camilla Stoltenberg på Folkehelseinstituttet i Oslo. Blant de 129 påmeldte var...   Les mer..

Hvordan løser Østre Toten organiseringen av helsesøstertjenesten? Et godt eksempel.

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Hvordan løser Østre Toten organiseringen av helsesøstertjenesten? Et godt eksempel.

Guro Grindvoll Jensen er ledende helsesøster i Østre Toten kommune som er pilotkommune i prosjektet. Hun forteller at invitasjonen om å bli med i...   Les mer..

Tiltaks- og kontrollskolene ble tilfeldig trukket

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Tiltaks- og kontrollskolene ble tilfeldig trukket

Skolene har nå blitt trukket ut tilfeldig til å delta som enten tiltaksskole eller kontrollskole i prosjektet. Hva innebærer dette? Stratifisert randomisering Den 1....   Les mer..

Prosjektseminar i Oslo 11.-12. januar 2018

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Prosjektseminar i Oslo 11.-12. januar 2018

11.-12.januar 2018 samlast alle skular og skulehelsetenester frå dei 14 kommunane i prosjektet til eit stor prosjektseminar i Oslo. Seminaret vil markere den formelle...   Les mer..

Prosjektmanual

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Prosjektmanual

Skulane som deltek i prosjektet vil ha helsesøster oftare til stades enn dei andre skulane i same kommune. Den ekstra ressursen skal nyttast til...   Les mer..

© 2017 NIFU