Workshop i Oslo

Den 11. januar ble Et lag rundt eleven sin to-dagers workshop åpnet ved Camilla Stoltenberg på Folkehelseinstituttet i Oslo. Blant de 129 påmeldte var samtlige deltagende kommuner representert i form av rektorer, inspektører, helsesøstre og kontaktpersoner. De to dagene med workshop var viet til å informere om prosjektet samt å skape et godt felles utgangspunkt for samarbeid mellom skole og skolehelsetjenesten. Prosjektledelsen: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, Folkehelseinstituttet og Læringsmiljøsenteret, sto i felleskap bak arrangementet og med seg på laget var svært gode talere som holdt inspirerende innlegg.

Leder for Landsgruppen av helsesøstre, Kristin S. Waldum-Grevbo gav oss helsesøster sitt perspektiv gjennom spennende ferske tall fra en spørreundersøkelse Landsgruppen selv hadde gjennomført. Toril Skovseth, rektor ved Ås skole i Eidsvoll ga en oppløftene tale til motivasjon i oppstarten av prosjektet. I tillegg fikk deltagerne faglig påfyll fra Kristine Hartvedt i Helsedirektoratet som presenterte de nye retningslinjene for skolehelsetjenesten og fikk høre om paragraf 9A fra Dardan Idrizi og Hilde Austad fra Utdanningsdirektoratet.

Vi ønsker å rette en takk til alle som tok seg tid til å reise til Oslo og delta, og en spesiell takk til alle som bidrog. Det var veldig inspirerende og hyggelig for oss i prosjektledelsen å få møte våre engasjerte samarbeidspartnere i kommunene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første dag ble avsluttet med en hyggelig middag på Månefisken nede ved Akerselven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag to var viet til samarbeid innad i kommunene gjennom gruppevis diskusjon rundt engasjerende spørsmål.


Feltarbeid i utvalde kommunar

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Feltarbeid i utvalde kommunar

I løpet av mai månad vil prosjektgruppa gjennomføre feltarbeid i tre kommunar som deltek i prosjektet. I kvar av kommunane vil det verta gjennomført...   Les mer..

Helsesøsterdekningsskjema

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Helsesøsterdekningsskjema

Helsesøsterdekningsskjema er en oversikt i Excel-format som viser hvor stor helsesøsterdekning skolene i en kommune har. Alle deltagende kommuner har sendt inn helsesøsterdekningsskjema for...   Les mer..

Elevundersøkelsen vår 2018

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Elevundersøkelsen vår 2018

Elevundersøkelsen skal gjennomføres på 5., 6. og 7. trinn både høst og vår under prosjektperioden. Vi ber om at dere venter med å gjennomføre...   Les mer..

Hvordan løser Østre Toten organiseringen av helsesøstertjenesten? Et godt eksempel.

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Hvordan løser Østre Toten organiseringen av helsesøstertjenesten? Et godt eksempel.

Guro Grindvoll Jensen er ledende helsesøster i Østre Toten kommune som er pilotkommune i prosjektet. Hun forteller at invitasjonen om å bli med i...   Les mer..

Tiltaks- og kontrollskolene ble tilfeldig trukket

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Tiltaks- og kontrollskolene ble tilfeldig trukket

Skolene har nå blitt trukket ut tilfeldig til å delta som enten tiltaksskole eller kontrollskole i prosjektet. Hva innebærer dette? Stratifisert randomisering Den 1....   Les mer..

Prosjektseminar i Oslo 11.-12. januar 2018

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Prosjektseminar i Oslo 11.-12. januar 2018

11.-12.januar 2018 samlast alle skular og skulehelsetenester frå dei 14 kommunane i prosjektet til eit stor prosjektseminar i Oslo. Seminaret vil markere den formelle...   Les mer..

Prosjektmanual

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Prosjektmanual

Skulane som deltek i prosjektet vil ha helsesøster oftare til stades enn dei andre skulane i same kommune. Den ekstra ressursen skal nyttast til...   Les mer..

Veileder med ideer til praktisk samarbeid om gode psykososiale miljø

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Veileder med ideer til praktisk samarbeid om gode psykososiale miljø

Snart kommer veilederen som skal danne en felles referanse for samarbeidet mellom helsesøstrene og de skoleansatte ved tiltakskolene. Det systemrettede og strukturerte samarbeidet har...   Les mer..

© 2017 NIFU