Workshop i Oslo

Den 11. januar ble Et lag rundt eleven sin to-dagers workshop åpnet ved Camilla Stoltenberg på Folkehelseinstituttet i Oslo. Blant de 129 påmeldte var samtlige deltagende kommuner representert i form av rektorer, inspektører, helsesøstre og kontaktpersoner. De to dagene med workshop var viet til å informere om prosjektet samt å skape et godt felles utgangspunkt for samarbeid mellom skole og skolehelsetjenesten. Prosjektledelsen: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, Folkehelseinstituttet og Læringsmiljøsenteret, sto i felleskap bak arrangementet og med seg på laget var svært gode talere som holdt inspirerende innlegg.

Leder for Landsgruppen av helsesøstre, Kristin S. Waldum-Grevbo gav oss helsesøster sitt perspektiv gjennom spennende ferske tall fra en spørreundersøkelse Landsgruppen selv hadde gjennomført. Toril Skovseth, rektor ved Ås skole i Eidsvoll ga en oppløftene tale til motivasjon i oppstarten av prosjektet. I tillegg fikk deltagerne faglig påfyll fra Kristine Hartvedt i Helsedirektoratet som presenterte de nye retningslinjene for skolehelsetjenesten og fikk høre om paragraf 9A fra Dardan Idrizi og Hilde Austad fra Utdanningsdirektoratet.

Vi ønsker å rette en takk til alle som tok seg tid til å reise til Oslo og delta, og en spesiell takk til alle som bidrog. Det var veldig inspirerende og hyggelig for oss i prosjektledelsen å få møte våre engasjerte samarbeidspartnere i kommunene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første dag ble avsluttet med en hyggelig middag på Månefisken nede ved Akerselven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag to var viet til samarbeid innad i kommunene gjennom gruppevis diskusjon rundt engasjerende spørsmål.


Fraværsdata

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Fraværsdata

Et viktig mål med prosjektet er å undersøke betydningen av en økt helsesøsterressurs for elevenes fravær. Vi minner derfor om at vi trenger fraværsdata...   Les mer..

Spørreundersøkelser

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Spørreundersøkelser

I tillegg til å undersøke hvorvidt økt helsesøsterressurs har innvirkning på elevenes læringsmiljø og læringsresultater, er det svært viktig for forskerne å studere hvordan...   Les mer..

Hold av datoen: workshop 2019

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Hold av datoen: workshop 2019

Vi inviterer til ny workshop og erfaringsdeling i Oslo 17. og 18. januar 2019. Det er ønskelig at både skolehelsetjenesten og skolene er representert....   Les mer..

Ekstra helsesøsterressurs i sommer

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Ekstra helsesøsterressurs i sommer

Mens elevene har sommerferie kommer vi ikke til å sende ut tidsregistreringsskjema til helsesøstre. Under ferien kan den ekstra helsesøsterressursen brukes til relevant planleggingsarbeid...   Les mer..

Elevundersøkelsen

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Elevundersøkelsen

Vårens Elevundersøkelse er gjennomført. Det er helt sentralt for prosjektet at både tiltaksskolene og kontrollskolene i kommunen gjennomfører denne både høst og vår videre...   Les mer..

Feltarbeid i utvalde kommunar

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Feltarbeid i utvalde kommunar

I løpet av mai månad vil prosjektgruppa gjennomføre feltarbeid i tre kommunar som deltek i prosjektet. I kvar av kommunane vil det verta gjennomført...   Les mer..

Helsesøsterdekningsskjema

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Helsesøsterdekningsskjema

Helsesøsterdekningsskjema er en oversikt i Excel-format som viser hvor stor helsesøsterdekning skolene i en kommune har. Alle deltagende kommuner har sendt inn helsesøsterdekningsskjema for...   Les mer..

Elevundersøkelsen vår 2018

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Elevundersøkelsen vår 2018

Elevundersøkelsen skal gjennomføres på 5., 6. og 7. trinn både høst og vår under prosjektperioden. Vi ber om at dere venter med å gjennomføre...   Les mer..

© 2017 NIFU